O firmě

spolehlivá firma

Pražská společnost ELPIS s.r.o. poskytuje služby občanům již od roku 1995.
Cílem našeho snažení je poskytovat občanům a firmám rozmanité služby, které neposkytují velké firmy.
Jedná se o různé služby a výrobky, které najdete na tomto webu.

V roce 2010 se společnost ELPIS s.r.o., IČ:63978407 v rámci zvýšení efektivity rozdělila na další dvě firmy a to MOTOR-ELPIS s.r.o., IČ:24711098, která se zabývá velkoobchodem a maloobchodem především zahradní, lesní a komunální techniky, motory a náhradními díly pro výše uvedený segment. Společnost dále poskytuje služby v oblasti generálních a běžných oprav strojů, prodejem náhradních dílů a vývojem vlastních výrobků. Společnost dále poskytuje služby v oblasti broušení a ostření nástrojů pro firmy i domácnosti, dále poskytuje služby v oblasti sváření materiálů a drobné zámečnické výroby včetně obrobny materiálů. Společnost na vyžádání poskytuje technickou pomoc při mimořádných událostech občanům, firmám, obcím, tato činnost je zpoplatněna.


Další společností, která vznikla je Pohřební služba Praha s.r.o. v hl. m. Praze, IČ:24719226, která se specializuje na repatriační činnost. Společnost ELPIS s.r.o. se stává mimo jiné servisní organizací pro obě nově založené společnosti. Jsme členem v Hospodářské komoře ČR Praha, Asociaci pohřebních služeb v ČR. Všechny společnosti jsou plátci DPH.

Děkujeme za vaší navštěvu našeho webu.
Váš ELPIS Team.


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“