Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro internetový obchod

na webových stránkách www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz   .

Všeobecné obchodní podmínky:

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod na stránkách  www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy ELPIS s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).

Úvodní ustanovení:


Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní, tj. elektronickou formou na e-mailovou adresu jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání. Objednáním služeb a zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.

Odesláním elektronické objednávky kupující (zákazník) bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den provedení a odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedených na internetových stránkách www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz v sekci ceník na stránce konečného potvrzení a odeslání objednávky.

Uvede-li kupující při elektronické objednávce svůj e-mail, bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.

Dodací lhůta:


Standardní dodací lhůta, pokud nebude dohodnuto jinak, je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně skladem, bude zákazník v co nejkratší době telefonicky nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.

Objednávka zboží, uzavření smlouvy:

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky.

Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu dispecink(zavinac)elpis.cz  nebo telefonicky na tel.: 283 932 544 nebo faxem na tel.:283 932 519.

Objednávky e-mailem:
Každá objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

Uvést minimálně tyto údaje:
· iniciály objednavatele (jméno a příjmení, případně název kupujícího a jeho a fakturační údaje v případě firmy)
· přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná)
· jeden funkční kontakt (telefon, mail nebo e-mail)
· přesný název zboží
· počet kusů a velikost
· požadovaný způsob dopravy a úhrady zboží

Ověření objednávky
Prodejce si vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky.

Zrušení objednávky:

- ze strany prodejce
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:
· zboží není momentálně skladem - bylo již vyprodáno
· výrazným způsobem se změnila cena nebo z důvodu jiných nepředvídatelných okolností

Pokud taková situace nastane, prodávající se zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat  telefonicky nebo e-mailem, a dohodne se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

- částečné vyřízení objednávky
Pokud nastane situace, kdy z objednávky kupujícího některá nebo některé z položek nebudou skladem, prodávající zašle tu nebo ty položky, které jsou okamžitě k dispozici pokud se s kupujícím nedomluví jinak.

-  ze strany kupujícího - odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího:

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000 má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, vyžaduje prodávající dodržení všech níže uvedených podmínek:

1. zboží nesmí být použito

2. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno

3. zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)

4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji

5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží musí  být při přepravě pojištěno na náklady kupujícího

6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude přijata!!!

Uplatnění výměny nebo vrácení zboží
Postupujte takto:


1. Kup! ující nejprve vyplní reklamační protokol, který najde v sekci Obchodní podmínky. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné
pro bezproblémové vyřízení reklamace.

2. Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.

3. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je potřeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného
výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).

4. Vyřízení reklamace bude do 30 dnů od přijetí zboží.

V případě nesplnění podmínek "Storno objednávky ze strany kupujícího" , "Uplatnění výměny nebo vrácení zboží " nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Dodací podmínky:

Místem plnění je sídlo/ bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla (pokud nebude dohodnuto jinak) do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky, popř. po jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut s kupujícím individuálně. Není-li zboží momentálně skladem, bude kupující v nejbližší době telefonicky nebo e-mailem kontaktován a informován o předpokládaném termínu expedice zboží.

Doprava:

Pro bezchybné dodání zboží používáme profesionální služby české pošty, DHL, PPL, DPD, UPS které zaručují nejen rychlost, ale také možnost opětovného doručení a především uložení zásilky blízko bydliště zákazníka.

Způsob dopravy je dohodnut s každým zákazníkem individuálně.

Ceník dopravného
Maximálně do 150,-Kč za zásilku (dle objemu balíku a její hodnotě).

Reklamace poškozené zásilky
Příjemce (kupující) je povinen upozornit na zřejmé nebo na povrchu zásilky poznatelné poškození nebo zřejmé a vně poznatelné částečné ztráty zásilky ihned po převzetí zásilky. Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možné ji reklamovat ve lhůtě 24 hodin po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu, ve kterém byla dodána a musí být doloženo, že k jejímu poškození nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání). Zásilky, u nichž byla závada patrná již při dodání a které nebyly ihned reklamovány nebude již později možno reklamovat.

Osobní odběr
Prodávající upřednostňuje osobní odběr z důvodu možnosti vyzkoušení zboží a jeho překontrolování.

Platba za zboží:

Ceny
Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH a kromě poštovného (případně dopravného) k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.

Při placení zboží prodávající nabízí kupujícímu několik variant, kdy konečná cena zůstává vždy stejná.

Hotově – osobně


Dobírkou – zboží kupující uhradí až při dodání zboží na dobírku. Zboží, které je objednáno „na dobírku“ se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, které činí maximálně 150 Kč za jednu dodávku, váhově nepřesahující 15 kg).

Proforma faktura - Zboží kupující uhradí před zasláním zboží na základě proforma faktury na prodejcem uvedené číslo účtu. Tato proforma faktura bude kupujícímu zaslána na jím uvedený kontakt. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.

Převodem z účtu
Zboží kupující uhradí před zasláním zboží na základě údajů, které prodávající zaslal kupujícímu při potvrzení objednávky na základě požadavku ze strany kupujícího o platbu za zboží převodem z účtu. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.

Přechod vlastnického práva
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodejce.

Stálým zákazníkům a v závislosti na objemu obchodu mohou být přiznávány slevy.

Reklamační řád, záruční lhůta a postup uplatnění reklamací:

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt standardně po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout datem převzetí předmětu plnění.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na záručním listě.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník je povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení a je povinen udat také důvod reklamace.

Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové s tím, že musí být dodrženy všechny níže uvedené podmínky:

1. zboží nesmí být použito

2. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno

3. zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)

4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji

5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží musí být při přepravě pojištěno na náklady kupujícího

6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude přijata!!!

Uplatnění reklamace:

- při reklamaci postupujte takto:

1. Kupující nejprve vyplní reklamační protokol, který najde v sekci Obchodní podmínky. Tento protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné
pro bezproblémové vyřízení reklamace.

2. Vyplněný protokol je potřeba vytisknout a opatřit podpisem.

3. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného
výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).

4. Reklamované zboží je možno prodejci předat osobně spolu s reklamačním protokolem se všemi obdrženými doklady o koupi.

5. Vyřízení reklamace bude do 30 dní od přijetí zboží.

Ochrana osobních údajů:

Internetový obchod www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.czz podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Provozovatel internetového obchodu www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.czse zavazuje respektovat soukromí všech svých zákazníků. Aby vám ale mohly být nabídnuty kvalitní služby, je zapotřebí znát některá Vaše osobní data. Tato data jsou však velmi pečlivě chráněna před zneužitím.

Požadované údaje - fyzická osoba
Každý kupující musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li kupující fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:
· jméno a příjmení
· úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
· alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány k přijetí objednávky, realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou! komunikaci s kupujícím.

Požadované údaje – podnikatelský subjekt
Vystupuje-li kupující jako podnikatelský subjekt, měl by navíc uvést také údaje o firmě:
· jméno firmy
· úplnou poštovní adresu, tj. ulice, město, PSČ
· alespoň jeden funkční kontakt - telefonický, faxový, případně e-mailový
· kontaktní osobu
· IČ a DIČ
Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu obvykle vyžadovaný oběma stranami a to včetně všech patřičných náležitostí.

Veškeré údaje o dosavadních objednávkách kupujícího jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a přípravu marketingových akcí.

Internetový obchod www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.czsi velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili naše služby. Žádné z těchto údajů nejsou poskytovány dalším subjektům.

Souhlas s používáním osobních dat
Používáním internetového obchodu www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Zasílání informačních sdělení

Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v administraci osobních údajů – sekce news kde stačí pouze vepsat svůj e-mailový kontakt, a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací.

Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, akcích, slevách a výprodejích zboží z nabídky prodávajícího.

Závěrečná ustanovení:

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Znění obchodních podmínek platných od 1.10. 2007

 

 

ZÁRUKA & GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky není zpoplatněno v případě, zda objednané zboží nebylo dosud odesláno ze skladu. Z důvodu rychlosti vyřízení objednávek, nemůžeme ručit za to, že vaše objednávka bude zrušena před odesláním zboží.

Při zrušení objednávek zabraňujíc odeslání zboží prosím volejte tel. číslo 00420 283932544 nejpozději do 16:00 hodin v den uskutečnění vaší objednávky. V případě, že zboží bylo již odesláno, akceptujeme vrácení zboží na základě níže uvedených podmínek.

ZÁRUKA VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNÍ OD OBDRŽENÍ ZÁSILKY

 

ELPIS s.r.o. garantuje možnost vrácení zboží do 14 dní od obdržení zásilky. Pokud nejste ze závažných důvodů spokojeni s jedním z námi nabízených produktů, můžete zboží vrátit během 14 dní od jeho obdržení se všemi dokumenty obdrženými při prodeji zboží. Tato záruka se vztahuje při dodržení následujících podmínek:

1. zboží nesmí být použito

2. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno

3. zboží musí být v originálním obalu a kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)

4. společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji

5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno

6. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, takováto zásilka nebude přijata.

ZÁRUKA VRÁCENÍ VADNÉHO ZBOŽÍ

ELPIS s.r.o. garantuje záruku vrácení zboží v případě znatelných vad na materiálu nebo šití v době do 90 dní od zakoupení zboží. Tato záruka je poskytována na základě následujících podmínek:

Záruka je akceptovatelná, jsou-li produkty užívány dle běžných zvyklostí.

Tato záruka se dále nevztahuje na produkty poškozené nesprávným užitím, používáním jej pro jiné účely než pro které jsou určeny a z  nedbalosti.

Tato záruka se nevztahuje na zboží které již bylo jakýmkoli způsobem opraveno nebo bylo zasahováno do materiálu  na jakékoli jeho části.

Tato záruka se vztahuje na zboží použité a zboží prodané na základě prodeje zboží ze serveru www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz.

ELPIS s.r.o. si vyhrazuje právo na základě této záruky vyžadovat od kupujícího kontrolní prohlídku jakou se myslí prohlédnutí zboží, fotografie poškozeného vybavení aj..

Pro komplexní informace si prosím přečtěte obchodní podmínky serveru www.otevri.cz a www.sluzby.otevri.cz v sekci obchodní podmínky.

 výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku).  Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. října 2007. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


 

ELPIS s.r.o.
 

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a práce a provádění záručních a pozáručních oprav.
1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené nebo poskytované ve společnosti ELPIS s.r.o. a jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním listem.
1.3. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad.
1.4. To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu, smlouvy, faktury nebo převzetím účtu.
1.5. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti toho reklamačního řádu, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky (jen písemně).
1.6. Pohřebnictví je ošetřeno vlastním reklamačním řádem jako přílohou všeobecného reklamačního řádu ELPIS s.r.o. pod číslem 7 - přílohy tohoto reklamačního řádu.
 

2. Nárok na uplatnění záruky
2.1. Kupující má právo uplatnit záruku jen na produkty, které vykazují vady, vztahuje se na ně záruka a byly zakoupeny u prodávajícího.
2.2. Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů při jejich převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady měly produkty již v době převzetí těchto produktů.
2.3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
2.3.1. Ztrátou dokladů dle bodu 1.3.
2.3.2. Vypršela-li u reklamovaného produktu dnem převzetí do opravy záruční doba.
2.3.3. Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.
2.3.4. Mechanickým nebo jiným poškozením produktů při používání za jiných podmínek, než pro které je produkt vyroben.
2.4. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
2.5. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné produkty za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.
2.6. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.
2.7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
2.8. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
2.9. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
2.10. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
2.11. Provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
2.12 Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
 

3. Délka záruky
3.1. Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na produkty záruku 24 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovená záruka jiná nebo neřídí-li se konkrétní případ danými normami. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
3.2. Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl produkt v záruční opravě. Prodloužená záruka platí jen na vyměněný díl nebo soustavu dílů vyměněných na základě záruční opravy.
3.3. V případě výměny produktu za nový se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.
 

4. Ceník záručních oprav
4.1. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.
4.2. V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré více náklady spojené s vyřízením reklamace (testováním produktu, posouzení znalce, doprava produktu k zákazníkovi).
4.3. U mimo záručních oprav je účtovaná cena určována dohodou nebo ceníkem společnosti ELPIS s.r.o..
 

5. Způsob vyřízení reklamace
5.1. Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 10 dnů od podání reklamace, která musí být učiněna nejpozději 5 dnů po převzetí zboží zákazníkem.
5.2. Vyřízení oprávněné reklamace na vadné zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží nebo dobropisem do 30 dnů od podání reklamace.
5.3. Oprávněná reklamace na vady výrobku se vztahuje pouze k popisu závady uvedené zákazníkem. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od zakoupení nebo výměnou při nedopravitelnosti produktu.
5.4. Reklamace se vyřizují výhradně ve firmě ELPIS s.r.o. nikoliv u zákazníka.
5.5. Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělí na základě čísla reklamačního protokolu pracovník obchodního oddělení.
5.6. Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady firmy ELPIS s.r.o. (dobírka) nebude přijato.
5.7. Zjistí-li firma ELPIS s.r.o. , že příčinou problémů není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a nápravou tohoto stavu.
5.8. V případech v tomto reklamačním řádu neuvedených se bude postupovat podle občanského zákoníku nebo podle obchodního zákoníku.
 

6. Účinnost
6.1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2005 ( pokud nebylo smluvně ujednáno jinak ) a platí do vydání nového reklamačního řádu.
 

7. Přílohy
7.1. Reklamační řád pohřebního ústavu ELPIS s.r.o. v hl.m. Praze
 


 

Reklamační řád pohřebního ústavu ELPIS s.r.o v hl.m. Praze
 

dále jen ELPIS s.r.o.
 

Článek 1. Úvodní ustanovení

V řízení dle tohoto reklamačního řádu jsou účastníky (případně smluvními stranami):

 1. Spotřebitel - objednavatel, nájemce dle smlouvy o plnění nebo jeho zástupce
 2. Poskytovatel ELPIS s.r.o. - obstaravatel nebo dodavatel služby, či pronajímatel
  Reklamační řád upravuje postup účastníků, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění:
  • ze smlouvy o obstarávání pohřbu a služeb s tím spojených.
  • ze smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s nájmem souvisejících.
  • ze smluv na poskytování služeb dle individuálních požadavků spotřebitele.

 

Článek 2. Rozsah odpovědnosti

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu, při nájmu hrobového místa a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:

 1. Poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu.
 2. Poskytovatel neprovede pietní akt, nebo úkony s tím související v rozsahu jak byly sjednány.
 3. Objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě.
 4. Poskytovatel pohřebiště nezabezpečil smluvní splnění pro nájem hrobových míst na pohřebišti v souladu s platným řádem pohřebiště v majetku ELPIS s.r.o..
 5. Vady vykazuje činnost, nebo věci dodané těmi, které poskytovatel k provedení služby použil.
 6. Je neoprávněné poskytovatelem požadováno zaplatit cenu vyšší než byla sjednána.
 7. Poskytovatel neodpovídá za vady jejichž příčinou je vadnost věcí dodaných spotřebitelem, nebo nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže poskytovatel na vadnost věci či nevhodnost pokynů spotřebitele neupozorní.

 

Článek 3. Uplatnění reklamace

 1. Reklamace při obstarávání služby pohřební se musejí podávat ihned před nebo po skončení pietního aktu telefonicky ne reklamační linku 777 200 791, písemně nebo ústně do protokolu sepsaného u obřadníka pohřbu. Reklamace při pronájmu hrobových míst a poskytování služeb s opravou náhrobku nebo rozptylu souvisejících, jakož i ostatní služby, které s pohřbíváním zemřelých bezprostředně nesouvisí se podávají v místě objednání služby nebo výrobku a to písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaném pracovníkem společnosti ELPIS s.r.o..
  Vyjímkami jsou:
  • květinové výzdoby na hrobech a pomnících, kde lhůta k uplatnění reklamace činí 5 dnů.
  • kontrola smuteční vazby je prováděna na výzvu obřadníka před obřadem. Jako průkazný materiál slouží kvalitní fotodokumentace pořízena před obřadem. V případě zjištění nedostatků v dodané květinové vazbě je NEJLÉPE třeba ihned kontaktovat reklamačního pracovníka společnost ELPIS s.r.o. na telefon 777 200 791, který bude řešit předmětnou reklamaci po telefonu nebo osobně. Do příjezdu raklamačního pracovníka společnosti ELPIS s.r.o. se nesmí likvidovat předmětná květinová vazba proti které je vedena reklamace. V opačném případě kdy bude květinová vazba zničena je reklamace neplatná.
 2. Místem uplatnění reklamace je místo, kde bylo sjednáno obstarání pohřbu, tj. adresa provozovatele nebo telefonicky na 777 200 791 nebo místo konání smutečního obřadu.
  Reklamace a uplatnění bude provedeno v pracovní době společnosti ELPIS s.r.o.
 3. Reklamaci může uplatňovat spotřebitel dle obstaravatelské smlouvy, nájemce hrobového místa nebo oprávněný spotřebitel jiné služby, nebo ten kdo prokáže, že je jeho zástupcem na základě plné moci ověřené notářem.
 4. Reklamace se podává písemně, nebo ústně do zápisu u poskytovatele služeb nebo jím pověřeného zástupce (obřadník) a datum podání, označení reklamované vady, podpisem a adresou reklamujícího nebo telefonem na 777 200 791.
 5. Má-li být uplatněna reklamace na vady věci, které v průběhu pietního aktu zemřelého mají podlehnout zničení (rakev, vybavení rakve, zesnulý, oblečení zesnulého, kovové náhrady, smuteční květiny a atd.)a jejichž vada později prokázat nelze, musí být poskytovatel na vadu upozorněn před zničením, to znamená že musí být zastaveno pohřbení či kremace a likvidace květin, jinak je reklamace neoprávněná!
 6. Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění práva.
 7. Poskytovatel zřídil pro spotřebitele nepřetržitou reklamační telefonní linku 777 200 791 pro jeho lepší ochranu.

 

Článek 4. Způsob vyřízení reklamace

 1. V případě, že nedodržení sjednané doby pohřbu, služeb spojených s nájmem hrobových míst a služeb ostatních, které zavinil poskytovatel, je povinnen nahradit škodu, která vznikla spotřebiteli, a to v penězích, nedohodnou-li se jinak. Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednané v obstaravatelské smlouvě, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.
 2. Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb lze reklamovat pouze, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem spotřebitele, platí tato vyšší cena.
 3. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu projednat reklamaci s objednavatelem – spotřebitelem a dohodnout její vyřízení. O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisy toho, kdo reklamaci uplatnil i poskytovatele. Stejnopis zápisu náleží každé straně.
 4. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od jeího uplatnění. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě (§ 19).
 5. V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace, musí být určena lhůta k jejich vyřízení. K vyřízení reklamace je ten, kdo ji uplatnil povinen poskytnout obstaravateli součinnost do jejího vyřízení. Nelze-li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.
 6. Odběratel a dodavatel zboží a služeb shodně potvrzují že v případě vzájemného rozporu bez smírčí dohody obou stran budou věc řešit přes třetí instituci k tomu oprávněnou (Živnostenský úřad, ČOI, hygienik, soud)

 

ELPIS s.r.o.
IČ:63978407
CZ63978407

David BOROVIČKA – jednatel
Jaroslav MANGL - obchodní a provozní ředitel

Krystalová 470/7
196 00 Praha 9
www.elpis.cz
mail:dispecink@elpis.cz
Reklamace:777 200 791